-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 670163

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 อ่างทอง – สิงห์บุรี ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง 14140

โทรศัพท์ : 035862404

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

-- advertisement --