-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลำสนธิวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลำสนธิวิทยา

รหัสโรงเรียน : 490418

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 439 สุระนารายณ์ หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190

โทรศัพท์ : 036689836

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลำสนธิวิทยา

-- advertisement --