-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสิงห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสิงห์

รหัสโรงเรียน : 090213

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61 – มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056461603

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสิงห์

-- advertisement --