-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 670171

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101/2 – ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

โทรศัพท์ : 035631503

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

-- advertisement --