-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)

รหัสโรงเรียน : 670170

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

โทรศัพท์ : 035631206

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)

-- advertisement --