-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 670173

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160

โทรศัพท์ : 035-697075

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

-- advertisement --