-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิงห์บุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิงห์บุรี

รหัสโรงเรียน : 610141

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 118 สิงห์บุรี-ลพบุรี บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036507171

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิงห์บุรี

-- advertisement --