-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 090211

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 172 – คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท 17110

โทรศัพท์ : 0-5649-1323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

-- advertisement --