-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 090222

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 หันคา – หูช้าง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056946306

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

-- advertisement --