-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 490394

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 พหลโยธิน เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160

โทรศัพท์ : 036486333

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

-- advertisement --