-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 490401

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 134 – โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : 036483118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกสลุงวิทยา

-- advertisement --