-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 670167

เขตการศึกษา : สพม.เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ : 035861471

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

-- advertisement --