-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 070352

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 38 – ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-515609

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม

-- advertisement --