-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 570155

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 23 บางนา – ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์ : 027086118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

-- advertisement --