-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน)

รหัสโรงเรียน : 070337

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 86 เทพรัตน บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038531400

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน)

-- advertisement --