-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 570162

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 48 – บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 027102005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

-- advertisement --