-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

รหัสโรงเรียน : 570168

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 168 สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-4258547

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

-- advertisement --