-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

รหัสโรงเรียน : 570165

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ : 024635143

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

-- advertisement --