-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

รหัสโรงเรียน : 570073

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99/9 – หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 021706512

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

-- advertisement --