-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชสาส์นวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชสาส์นวิทยา

รหัสโรงเรียน : 070345

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 – บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 038591078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

-- advertisement --