โลโก้โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

รหัสโรงเรียน : 070329

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 – หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม