-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

รหัสโรงเรียน : 570150

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 489 สุขุมวิท ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 027029990-5

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

-- advertisement --