-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 570157

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 600 ปานวิถี คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

โทรศัพท์ : 02-330-1276

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

-- advertisement --