-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 070334

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14/1 สุขาภิบาล ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038132073

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --