-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 070348

เขตการศึกษา : สพม.เขต 6

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 ถนนบางคล้า-แปลงยาว แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ : 038589255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

-- advertisement --