-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 740298

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 325 – คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037-512233

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

-- advertisement --