-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชิตใจชื่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชิตใจชื่น

รหัสโรงเรียน : 290282

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 146 – บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

โทรศัพท์ : 0-3727-1223

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชิตใจชื่น

-- advertisement --