-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนซับม่วงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนซับม่วงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 740302

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 89 – โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037269920

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนซับม่วงวิทยา

-- advertisement --