-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

รหัสโรงเรียน : 740312

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 ธนะวิถี โคกสูง โคกสูง สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037-441111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทัพพระยาพิทยา

-- advertisement --