-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

รหัสโรงเรียน : 740296

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 431 สุวรรณศร ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037447058

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

-- advertisement --