-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 170152

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ข1/330 สุวรรณศร นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 037311255

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

-- advertisement --