-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

รหัสโรงเรียน : 170157

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 สุวรรณศร บ้านนา บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

-- advertisement --