-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 290285

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 261 ประจันตราษฎร์ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

-- advertisement --