-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 290279

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 404 ชมะนันท์ สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25220

โทรศัพท์ : 037289096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

-- advertisement --