-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

รหัสโรงเรียน : 290280

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – 304 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220

โทรศัพท์ : 037-629709

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี

-- advertisement --