-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 740303

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 862 สระแก้ว-จันทบุรี วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037-251429

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

-- advertisement --