-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 740313

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 58 จันทบุรี – สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

โทรศัพท์ : 037-449190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

-- advertisement --