โลโก้โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 740304

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037550371

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังหลังวิทยาคม