-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีมหาโพธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีมหาโพธิ

รหัสโรงเรียน : 290288

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 – ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ : 037-279200

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีมหาโพธิ

-- advertisement --