-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสระแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสระแก้ว

รหัสโรงเรียน : 740294

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 58 สุวรรณศร สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037241091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสระแก้ว

-- advertisement --