-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 170158

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7 – เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037383985

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

-- advertisement --