-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 170159

เขตการศึกษา : สพม.เขต 7

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : — — บางอ้อ บ้านนา นครนายก 26110

โทรศัพท์ : 037349638-9

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

-- advertisement --