-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

รหัสโรงเรียน : 480362

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032-261390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

-- advertisement --