โลโก้โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 480363

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 888 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ – ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032265300

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์