-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

รหัสโรงเรียน : 020469

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 31/1 – ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์ : 034599746

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

-- advertisement --