-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 020458

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 แสงชูโต ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034541044

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

-- advertisement --