-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 020462

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9/2 – ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 034561985

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

-- advertisement --