-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 020460

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 222 คร้อพนัน-สนามแย้ สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 70190

โทรศัพท์ : 034691166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

-- advertisement --