โลโก้โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 480381

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 170 – อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140

โทรศัพท์ : 032719222

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย