-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 020455

เขตการศึกษา : สพม.เขต 8

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 567 – บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ : 034581235

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

-- advertisement --